Offentliggørelse

Offentliggørelser

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017

Assens Byråd godkendte den 30. august 2017 Kommuneplan 2017-2029 for Assens Kommune. Planen er offentliggjort på Plansystem.dk den 12. oktober 2017.

Kommuneplan 2017-2029 er vedtaget efter den gamle planlov. Ifølge planloven, før den blev ændret i juni 2017, er en kommuneplan gældende fra vedtagelsesdatoen, og planen kan offentliggøres udelukkende digitalt. Der skal dog følge oplysninger om planlovens § 12 stk. 2 og 3 med offentliggørelsen, og det blev ikke gjort i offentliggørelsen på Plansystem.dk. Kommuneplanen offentliggøres derfor nu på kommunes hjemmeside.

Der var borgermøde om kommuneplanforslaget den 22. maj 2017 på Hjemstavnsgården i Køng.

Kom og hør om emnerne i kommuneplanforslaget og mød dine politikere. På borgermødet kan du få viden om de forskellige emner som berører den overordnede planlægning af Assens Kommunes fremtid. Bliv klogere på vindmølleområder, nye byudviklingsområder, placering af store husdyrbrug, skovrejsningsområder, fremtidige vejanlæg og meget andet.

Efter borgermødet er der guidet rundvisning på Hjemstavnsgården for interesserede med to af de frivillige i Vestfyns Hjemstavnsforening. Her kan du få en fornemmelse af livet på den gamle sulegård og i smedjen, og se det store arbejde, som de frivillige har gjort de sidste 1½ år med at sætte gården i stand.