Planstrategi

Planstrategi

Input søges til ny planstrategi

Ejer du et område, der er egnet til nye sommerhuse? Eller har du ideer til et emne, som skal indgå i Byrådets overvejelser om en ny planstrategi? Så har vi brug for dine ideer.

Hvad er en planstrategi?

Byrådet skal udarbejde en ny planstrategi inden december 2019. Den skal afspejle visionen ”Med vilje og hjerte” og kan desuden bruges til at søge om udlæg af nye sommerhusgrunde. Samtidig skal den beskrive, hvordan kommuneplanen skal revideres. Planstrategien viser dog ikke konkrete arealer – kun til nye sommerhuse. De konkrete arealændringer angives efterfølgende i kommuneplanen.

Krav til udlæg af nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen:

  • Sommerhusgrundene skal være beliggende i sammenhængende områder, og sommerhusområderne skal placeres i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er et turistmæssigt potentiale.
  • Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, så både borgere og turister også fremadrettet kan have glæde af de åbne kyster.
  • Der kan ikke udlægges nye sommerhusgrunde inden for områder beskyttet af naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelseslinjen eller i klitfredede områder.
  • Nye sommerhusområder skal placeres uden for områder med særlige landskabsinteresser og naturbeskyttelsesinteresser og må ikke være i strid med væsentlige nationale interesser.
  • De nye sommerhusområder må ikke medfører et øget behov for kystbeskyttelse.
  • Kommunerne skal i planstrategien beskrive, hvordan de nye sommerhusgrunde kan understøtte vækst og udvikling lokalt.

Dine ideer?

Send dine ideer senest 26. marts 2019 til Assens Kommune fra din e-boks/digitale postkasse. Har du ikke digital post, kan du sende dem til Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.