Se Kommuneplan 2017-2029

Forord

Assens Kommune vil have vækst! For vækst giver frihed til at handle, til velfærd, til løbende udvikling og forbedringer.

Som mange andre landkommuner har også vi haft udfordringer under finanskrisen, men heldigvis er der igen fremgang og vækst at spore! Det går bedre i Assens Kommune, og den positive udvikling ser ud til at fortsætte.

Vores mål er klart! Over de næste fem år ønsker vi, at vores befolkningstal skal øges med 100 borgere pr år, og at vi sælger 40 byggegrunde årligt. Og vi ønsker at investere for at nå det mål.

Alt dette er beskrevet i Planstrategi 2015, der blev vedtaget af Byrådet den 27. april 2016.

Med Planstrategien fortæller vi, hvad vi agter at sætte i gang af forskellige udviklingsinitiativer rundt om i kommunen, for planstrategien er nemlig et af redskaberne for Byrådet til at skabe og sikre en positiv fysisk udvikling i Assens Kommune.

I planstrategien sætter vi spot på fem fokusområder i Assens Kommune. De fem fokusområder er:

Byvækstbåndet med Dynamiske og storbynære byer og lokalsamfund, der dækker området tæt på motorvej og Odense.

Midterbåndet med Campus og Det nære aktive liv på landet, der dækker området i midten.

Kystbåndet med Købstaden og Friluftslivet ved kysten, der dækker hele kyststrækningen.

Bedre forbindelser, som handler om de forskellige fysiske og digitale forbindelser, der er rundt om i kommunen.

Lokalsamfund og medborgerskab, der handler om de gode lokalsamfund og lokale initiativer, der også er overalt i kommunen.

Opdelingen i disse fem fokusområder er valgt for at målrette de aktuelle indsatser, for de forskellige områder i Assens Kommune har potentialer til udvikling på hver sin måde, og vi kan ikke skabe lige meget vækst alle steder i kommunen på én gang, hvor meget vi end gerne ville.

Tredelingen i de tre bånd (Byvækst-, Midter- og Kystbånd) hjælper også med at graduere indsatserne, men er ikke en absolut afgrænsning. Der vil fortsat være en sammenhæng mellem de tre områder og være ting, der finder sted i alle tre områder.

Med udgangspunkt i Planstrategi 2015s mål og visioner har vi nu lavet Kommuneplan 2017, hvor vi har fokus på at skabe mulighederne for, at den i Planstrategien beskrevne udvikling kan ske.

Vi har blandt andet skabt mulighed for, at vi kan fortsætte en god byudvikling i nogle af de byer, der er med til at tiltrække nye borgere.

For byerne i Assens Kommune udgør den største tiltrækningskraft i forhold til at tiltrække nye borgere, og der er derfor et stort fokus på at videreudvikle dem i denne kommuneplanrevision.

Byerne og deres oplande er samtidig tæt forbundne og er hinandens forudsætninger. Livet i de mindre lokalsamfund og på landet er helt afhængige af, at vi har stærke byer.

Der ud over har vi indarbejdet elementer fra vores Natur- og friluftsstrategi i kommuneplanrevisionen og arbejdet med, hvordan de forskellige værdier i kommunen kan være med til at skabe muligheder.

Kommuneplanen blev godkendt som forslag den 29. marts 2017 og var derefter i offentlig høring fra den 31. marts til den 26. maj 2017.

Byrådet vedtog den endelige kommuneplan den 30. august 2017.

Tag godt imod vores kommuneplan.

Søren Steen Andersen
Borgmester Assens Kommune