Se Kommuneplan 2017-2029

Hovedstruktur / overordnet udvikling

Denne del af kommuneplanen handler om den overordnede planlægning og byplanlægning i Assens Kommune.

Det er kommunens opgave at planlægge for byernes udvikling, og kommuneplanen spiller derfor en afgørende rolle, når rammerne for fremtidens udvikling skabes.

Byudvikling har oftest en lang tidshorisont og har en stor indflydelse på oplevelsen af byerne. De ændringer i arealanvendelsen, som byplanlægningen medvirker til, kan meget sjældent gøres om. Samtidig skal der tages højde for, at kravene til byerne hele tiden ændrer sig, og det skal derfor være muligt at ændre byernes form, arealanvendelse og udstrækning.

Byplanlægning er en meget kompleks størrelse med mange forskelligartede interesser. De statslige myndigheder underlægger blandt andet kommunernes byudvikling en række bindinger, som skal sikre overordnede hensyn til natur, landskab, grundvand, landbrug m.m. Det medvirker til at sikre langsigtede hensyn i planlægningen, så man også om 20 30 år kan tilbyde boliger i sunde, attraktive og velbevarede byer og landsbyer med gode, rekreative områder. Herigennem kan Assens fastholdes som en attraktiv kommune, i den tiltagende konkurrence med andre kommuner.

I Planstrategi 2015 arbejdes der med tre bånd med hvert deres fokus i forhold til den fremtidige udvikling af blandt andet byerne.

Tredelingen hjælper med at graduere indsatserne, men er ikke en absolut afgrænsning. Der vil fortsat være en sammenhæng mellem de tre områder og være ting, der finder sted i alle tre områder.

De forskellige steder i Assens Kommune har potentialer til udvikling på hver sin måde, og vi kan ikke skabe lige meget vækst alle steder i kommunen på én gang uanset, hvor meget vi end gerne ville.

De tre bånd