Se Kommuneplan 2017-2029

2.1 Bymønster

Byer med mulighed for byvækst skal udpeges i kommuneplanens bymønsterstruktur.

Med Kommuneplan 2017 ændres der ikke på udpegningen af kommunens bymønsterbyer. De store bymønsterbyer kaldes for Centerbyer og de mindre bymønsterbyer kaldes Lokalbyer.

Bymønstret beskriver byernes indbyrdes rollefordeling i kommunen. Byerne er af forskellig størrelse og har forskellige funktioner, og dermed også forskellige udgangspunkter for den fremtidige udvikling.

Kommunens landsbyer betragtes ikke som en del af bymønstret, men er alligevel markeret på retningslinjekortet, da ca. en tredjedel af kommunens borgere bor i byer med under 200 indbyggere eller i fritliggende huse på landet.