Se Kommuneplan 2017-2029

2.10 Klimatilpasning

Som følge af de forventede klimaændringer og de senere års oversvømmelseshændelser, som har ramt Danmark med større styrke og følgeskader, end vi tidligere har været vant til, er der behov for handling. I økonomiaftalen for 2013 mellem KL og Regeringen blev det fastlagt, at kommunerne skulle udarbejde en klimatilpasningsplan. Assens Kommunes klimatilpasningsplan er indarbejdet i kommuneplanen med kommuneplantillæg nr 6 til Kommuneplan 2013. Der ud over er der vedtaget en handleplan for klimatilpasning.

Klimatilpasningsplanen indeholder en oversigtlig kortlægning af risikoen for oversvømmelser og en udpegning af indsatsområder i indeværende planperiode. Klimatilpasningsplanen redegør også for, på hvilket grundlag indsatsområder er udpeget samt fastsætter retningslinjer for det fremtidige arbejde med klimatilpasning i Assens Kommune.

Klimatilpasningsplanen er blevet til på baggrund af en handleplan for klimatilpasning. I handleplanen er der redegjort mere uddybende for den anvendte metode, herunder for den oversvømmelseskortlægning og værdikortlægning, der har ført frem til en prioritering af de indsatsområder, der er fastsat i klimatilpasningsplanen. I handleplanen for klimatilpasning beskrives også, hvilke fysiske og strategiske indsatser, der skal gennemføres i de enkelte indsatsområder for at afhjælpe oversvømmelsesproblemerne.