Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Byrådet har fastsat en række mål for den fremtidige klimasikring af kommunen.

Det er Byrådets overordnede mål:

  • at reducere konsekvensen af oversvømmelser forårsaget af klimaændringer ved at håndtere hele vandkredsløbet på én gang,
  • at skabe synergi mellem klimatilpasningsløsninger og miljøhensyn, rekreative formål, natur, byudvikling og menneskers sundhed.

Målene understøttes af målsætninger for strategisk planlægning og administration.

Det er Byrådets mål for planlægning og administration:

  • at tilpasse den fysiske planlægning i kommunen, så der tages højde for fremtidens klimaændringer og ekstreme nedbørssituationer,
  • at anvende klimaændringerne konstruktivt, så der opnås synergieffekter med kommunens øvrige planlægning, herunder bl.a. at udarbejde en plan for risikostyring og beredskab til håndtering af store regnmængder,
  • at tage højde for klimaforandringerne i den kommunale sagsbehandling.