Se Kommuneplan 2017-2029

2.2 Byudvikling

”Vi vil have flere til at bo i vores kommune, fordi Assens giver livskvalitet.” Sådan formulerer Byrådet det i Vision 2018. Livskvalitet handler om at bo, at leve, at arbejde eller uddanne sig. Det handler også om at have mulighederne for at udfolde det liv, den enkelte borger allerhelst vil – og vide, at man som borger kan det!

Vision 2018 sætter sammen med Planstrategi 2015 rammen for arbejdet i den kommende planperiode. Der skal fokuseres på bosætning i hele kommunen, men der lægges særlig vægt på bosætning i Byvækstbåndet, da der her er et stort potentiale på grund af nærheden til Odense, motorvejen og flere togstationer.

Byerne i Assens Kommune udgør den største tiltrækningskraft i forhold til at tiltrække nye borgere, og vi har derfor et stort fokus på at videreudvikle dem.

De mindre lokalsamfund rummer dog også et stort potentiale, hvorfor det er vigtigt også at understøtte de mindre lokalsamfund som gode steder at bo og leve.

Sideløbende med denne kommuneplanrevision laves der en udviklingsplan for Tommerup og Tommerup Stationsby. I de kommende år skal der laves tilsvarende for Aarup, Glamsbjerg, Vissenbjerg og Assens. Haarby blev lavet i 2014-15.

Der er ikke besluttet en endelig rækkefølge for hvilken større by, der efterfølgende skal laves en udviklingsplan for. Det valg afhænger af en vurdering af behovet og mulige synergieffekter.
Formålet med udviklingsplanerne er at skabe tværfaglig og helhedsorienteret strategisk byplanlægning, der formår at bevare og udvikle byerne ud fra deres forskellige kvaliteter, potentialer og behov.

Byudviklingsplanerne udmøntes i form af tillæg til Kommuneplanen, hvilket betyder, at dette afsnit ligeledes vil gennemgå en revision, idet udviklingsplanerne blandt andet vil beskrive de nye arealudlæg, der forventes at blive behov for i de forskellige byer.

Udviklingsplanerne er på den måde en overordnet strukturplan, som skal medvirke til at skabe og bevare levende og varierede byer og bymidter.

Det skal sikres, at eksisterende og potentielle erhverv i byzone får gode udviklingsmuligheder, samtidig med at der skabes synergi mellem byen og det omkringliggende landskab og natur.