Se Kommuneplan 2017-2029

2.3 Erhvervsudvikling

Assens kommune er en erhvervskommune, og erhvervslivet spiller en central rolle for kommunens muligheder for vækst, udvikling og bosætning. Det er derfor en vigtig del af kommuneplanen at sikre de nødvendige fysiske rammer for, at en fortsat erhvervsudvikling kan finde sted.

I Assens har vi erhvervsarealer, der ligger tæt på den overordnede nationale infrastruktur, hvilket bør udnyttes, men vi skal samtidig have fokus på at skabe gode interne forbindelser i kommunen - både den fysiske og digitale infrastruktur. På den måde kan vi skabe de bedste betingelser for udviklingen af erhvervslivet.

Assens kommune ønsker at arbejde aktivt for at skabe rammer og fremtidige udviklingsmuligheder for nye typer af bæredygtige erhvervsområder placeret tæt på motorvejen. Udviklingen af disse områder skal ske efter en helhedsplan for udnyttelsen af E20 mellem afkørsel 54 og 55. Udviklingen af disse områder skal ske efter en gennemtænkt helhedsplan med udgangspunkt i bæredygtighed, kreative erhverv og det smukke landskab. Vi vil tilstræbe at undgå konflikter mellem benyttelse af erhvervsarealer og beskyttelses- og bevaringsinteresserne.

Vi ønsker at sætte fokus på at tiltrække mere erhverv med højt vidensindhold ­ herunder også erhverv indenfor oplevelsesøkonomi, som for eksempel turisme, kultur og fritidsliv. Dette skal blandt andet ske ved hjælp af en aktiv markedsføringspolitik.

Der er i Assens kommune en stærk iværksætter ånd, samt et erhvervsliv, der er præget af mange små- og mellemstore virksomheder fordelt på mange brancher, hvilket gør os mindre sårbare i forhold til kun at have en stor dominerende virksomhed.