Se Kommuneplan 2017-2029

2.7 Dagtilbud, skole, kultur og fritid

Dette afsnit, ”Dagtilbud, skole, kultur og fritid”, beskriver nogle kerneområder, som er med til at tegne det samlede billede af Assens Kommune. De har dog ikke noget umiddelbart tilknytning til kommuneplanen.

Disse kerneområder omfatter en række institutioner og skoler samt kultur- og fritidsaktiviteter fordelt over hele kommunen. Til børn- og ungeområdet er der desuden knyttet en række centrale forpligtelser vedrørende tilsyn, foranstaltninger og præventive initiativer.

Hvad angår delområderne

  • dagtilbud
  • skole og undervisning
  • kultur og fritid
  • børn og unge
  • børnesundhed
  • masterplan

indeholder kommuneplanen en kort beskrivelse af status på de enkelte områder vedrørende mængde og struktur, så der opnås et samlet billede af nye og eksisterende projekter på hele området. Beskrivelserne af de enkelte områder bygger på de politisk vedtagne politikker, mål, strategier, tidsplaner med mere.