Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål

  • at skabe helhedsorienterede læringsmiljøer: Vi ønsker at skabe et godt fundament for kommunens børn og unge. Vi vil udvikle dagtilbud og skoler med høj faglighed og trivsel, der fremmer lysten til at lære.
  • at få et højere uddannelsesniveau: Vi har fokus på, at flest muligt gennemfører en uddannelse. Vi vil være blandt de kommuner på Fyn, hvor flest unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Vi vil i fællesskab arbejde for, at der er kvalificeret arbejdskraft til rådighed for vores erhvervsliv.
  • at skabe et attraktivt uddannelsesmiljø: Vi udvikler en dynamisk ungdomskultur og et attraktivt uddannelsesmiljø.
  • at skabe sammenhængende uddannelsesforløb: Skoler, ungdomsuddannelser, kursusudbydere og andre uddannelsesrettede tilbud arbejder sammen om at sikre, at unge i alle aldre får det bedst mulige uddannelsesforløb.
  • at kultur-, fritids- og foreningsområdet understøtter levende byer og attraktive lokalsamfund gennem tre indsatsområder: 1) Flere aktive brugere af fritids- og kulturtilbud, 2) Kultur og fritid som drivkraft 3) Tværgående projekter og netværk.
  • at der skabes en sammenhængende og fagligt nytænkende strategi for en målrettet uddannelse og kompetenceudvikling for børn og unge mellem 0 og 20 år, hvor læringsmiljøer tilrettelægges på en måde, så børns og unges læring udfordres optimalt af relevante niveauer og forløb.
  • at børn og unge træffer gode og sunde valg for sig selv og fællesskabet.
  • at alle børn og unge som udgangspunkt har adgang til samfundets almene tilbud, hvor de indgår i fællesskaber, der udfordrer og støtter en udvikling af deres personlige, sociale og faglige kompetencer og tilgodeser særlige behov.
  • at der til nye boligområder etableres nødvendige stier og udendørs faciliteter til sport og friluftsliv.