Se Kommuneplan 2017-2029

Vision

I Vision 2018 er det Byrådets vision, at alle får en uddannelse. Det skal understøttes af et sammenhængende forløb, hvor skoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv arbejder sammen om at sikre, at unge i alle aldre gennemfører en uddannelse.

På kultur-, fritids­ og foreningsområdet er visionen, at vi vil være kendt som et attraktivt oplevelsesområde, båret af borgernes deltagelse og fælles engagement i kultur­ og fritidslivet. Vi vil understøtte og udbyde kultur­ og fritidstilbud for alle. Vi indgår partnerskaber og udvikler nye kreative tilbud.

Assens Kommune vil skabe helhed og sammenhæng i børn og unges hverdag. Inddragelse og medindflydelse er udgangspunktet både overfor børnene, de unge og deres forældre. Der vil være særlig opmærksomhed på børn med behov for særlig støtte. Der forventes vedtaget en ny vision for Dagtilbud og Skole området i juni 2013