Se Kommuneplan 2017-2029

2.8 Social og Sundhed

Social og Sundhed varetager en stor del af kommunens borgernære kerneområder, og varetager dermed en betydelig del af kommunens samlede budget og personalegruppe.

Området er repræsenteret ved nedenstående delområder:

 • Handicap
 • Senhjerneskade
 • Psykiatri
 • Misbrug
 • Socialt udsatte
 • Myndighed Social
 • Madservice
 • Sygepleje
 • Træning
 • Hjemmepleje
 • Plejehjem
 • Daghjem
 • Myndighed Sundhed
 • Sundhedsfremme og Forebyggelse

Nedenstående afsnit: Social og Sundhed redegørelse indeholder en kort beskrivelse af de enkelte delområder.