Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Målene for Social- og Sundhedsområdet er formuleret i de politikker, der gælder på området, herunder sundhedspolitikken, værdighedspolitikken og handicappolitikken.

Sundhed
Målsætninger for sundhed:

 • Det sunde valg skal være nemt og naturligt
 • Den mentale sundhed skal styrkes
 • Det sunde arbejdsliv skal styrkes
 • Rammerne skal gøre fysisk aktivitet naturligt
 • Indsatsen mod kronisk sygdom skal styrkes
 • Der skal skabes større lighed i sundhed

Ældre
Værdighedspolitikken beskriver de politisk prioriterede værdier og pejlemærker inden for områderne:

 • Livskvalitet
 • Selvbestemmelse
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 • Mad og ernæring
 • En værdig død

På kommunens plejecentre arbejdes der målrettet med udviklingen af Eden Alternative, som fundamentet for vores tænkning om livet i plejebolig. Med Eden Alternative involverer vi beboerne i hverdagslivet på plejecentre - i den overbevisning, at alle har noget at bidrage med - og at ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed af denne vej mindskes.

Social
I Handicappolitikken beskrives kommunens overordnede værdier i forhold til at styrke borgere med en langvarig funktionsnedsættelses muligheder for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Handicappolitikken er formuleret med udgangspunkt i overskrifterne

 • At mestre livet
 • Medborgerskab
 • Tilgængelighed
 • Tryghed