Se Kommuneplan 2017-2029

2.9 Miljø og bæredygtig udvikling

Assens som Klimakommune
Klimaforandringer med øgede temperaturer og flere ekstreme vejrsituationer er blevet et væsentligt emne i Danmark de senere år.

Gennem planlægning og udvikling af byerne og det åbne land er det muligt at afbøde klimaforandringerne ved at klimatilpasse, men det er også vigtigt at gøre noget for at bremse klimaændringerne. Det gør vi bedst ved at reducere udledningen af drivhusgasser.

Dette afsnit handler om forebyggelse af klimaforandringerne.

Se evt. afsnit 2.10 Klimatilpasning.

Assens kommune har meldt sig som Klimakommune, hvilket blandt andet betyder, at Kommunen forpligter sig til at reducere CO2­forbruget med mindst 2 % om året frem mod 2025.