Se Kommuneplan 2017-2029

Vejledning til rammerne

Rammedelen er opdelt i:

  • En del med generelle bestemmelser, der gælder for hele kommunen og for alle de enkelte rammeområder, og
  • en del med bestemmelser for de enkelte rammeområder.

De enkelte områder er nummereret efter skabelonen ”Distrikt”.”Anvendelse”.”Nummer” eksempelvis 4.2.B.7.

Distrikt: Kommunen er opdelt i 5 distrikter, der igen er underopdelt i 2-3 underdistrikter. Distriktet kan aflæses med de første to tal i rammenummeret.

Anvendelse: Nedenfor er de 10 forskellige anvendelseskategorier oplistet.

  • Boligområde (B)
  • Blandet bolig og erhverv (BE) Erhvervsområde (E)
  • Centerområde (C)
  • Rekreativt område (R)
  • Sommerhusområde (S)
  • Område til offentlige formål (O)
  • Tekniske anlæg (T)
  • Landområde (L)

Nummer: Rammerne inden for samme distrikt og anvendelseskategori er nummeret fortløbende dvs. med tal fx 17.

Delområder:

1.1 - Sandager, Salbrovad, Barløse, Kaslunde og Bågø
1.2 - Assens, Aborg og Turup
1.3 - Ebberup, Torø Huse, Saltofte og Å
2.1 - Aarup, Skydebjerg, Kerte, Ålsbo, Grønnemose, Klokholm og Ørsbjerg
2.2 - Vissenbjerg, Skalbjerg, Andebølle, Magtenbølle og Skallebølle
3.1 - Tommerup Stationsby og Tommerup
3.2 - Brylle, Verninge, Frankfri og Nårup
4.1 - Snave, Dreslette, Helnæs og Brunshuse
4.2 - Haarby, Løgismose og Jordløse
5.1 - Ørsted, Frøbjerg og Orte
5.2 - Glamsbjerg, Gummerup, Køng, Flemløse, Højrupled, Søllested og Kirke Søby.