Se Kommuneplan 2017-2029

3.2 Den offentlige servicetransport

På Fyn tilrettelægges den offentlige servicetransport gennem FynBus, et trafikselskab etableret i henhold til lov om offentlig servicetrafik.

Den offentlige servicetransport i Assens Kommune omfatter både regionale og lokale busruter, teletaxa­ ordning, lukkede skolebusruter og lukket pensionistkørsel. De regionale busruter krydser kommunegrænserne på Fyn, hvorimod lokalruternes ruteforløb bliver inden for kommunegrænsen. Assens Kommune varetager ruteplanlægningen af de lokale busruter i samarbejde med FynBus. Regionalruterne varetages af Region Syddanmark og FynBus.

Da hovedformålet med lokalruterne ofte er at transportere elever til og fra skole, kører disse alle hovedsageligt i dagtimerne. Spørgsmål og informationer om køreplaner osv. til lokalruterne, kan man se på fynbus.dk.