Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at fastholde og udbygge den kollektive trafik under hensyntagen til de økonomiske muligheder.
  • at sikre en velfungerende og hensigtsmæssig busbetjening for borgerne i Assens Kommune.
  • at sikre en stabil og sikker transportordning for svært bevægelseshæmmede medborgere.
  • at sikre den nødvendige infrastruktur samt kollektive transport til ungdomsuddannelser, så der støttes op om unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse.
  • at få lavet en trafikplan for Assens Kommune i samarbejde med FynBus.
  • at forøge passagertallet i den offentlige servicetransport.
  • at fremme den offentlige servicetransport gennem en effektiv tilrettelæggelse af driften og gennem et højt serviceniveau såvel før som under rejsen.
  • at sikre et kendskab til unge og ældre borgeres kørselsbehov, da disse ofte ikke har mulighed for at have egen bil.
  • at arbejde for korte rejsetider mellem de større byer i kommunen ved indsættelse af flest mulige ture afstemt efter den enkelte rutes økonomi og kundeunderlag.