Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at fastholde hovedbanen over Fyn som et højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.
  • at Aarup Station opklassificeres til InterCity Station.
  • at stationerne i kommunen fastholdes og styrkes som en væsentlig transportforbindelse mellem landsdelscentret Odense og det sydfynske område.
  • at forebygge gener ved støj og vibrationer fra jernbanetrafikken.

Hovedjernbanen over Fyn er med til at knytte Øst­ og Vestdanmark sammen med det fynske område som et centralt område mellem vækstregionen i Østjylland og Hovedstadsregionen.

Hovedbanen over Fyn danner endvidere sammen med motorvejen tværs over Fyn en transportkorridor af stor betydning for erhvervslivet i Assens Kommune. Det er langs denne korridor de fleste egentlige erhvervsbyer er beliggende, og her væksten i vidt omfang er koncentreret.

For så vidt angår støjproblematikken i øvrigt, er det byrådets opfattelse, at myndighedernes indsats bør foretages ud fra ensartede retningslinjer for støjbeskyttelsen. Kommuneplanens retningslinjer for forebyggelse af nye støjgener bør i den forbindelse knytte sig til Miljøstyrelsens vejledende udmeldinger.