Se Kommuneplan 2017-2029

Vision

Den gennemkørene eksisterende jernbanens betydning for Assens Kommune er ikke umiddelbar stor, men den har en vigtig betydning for sammenhæng mellem landsdelene. Der vil dog med stor sandsynlighed i fremtiden blive behov for en ekstra forbindelse over Lillebælt, hvor en jernbaneforbindelse sammen med forbindelse for biltrafik skal aflaste de to eksisterende forbindelser, som allerede i dag er meget belastet.

Afhængig af linieføringen kan en ny forbindelse med tog skabe mulighed for en station mellem Assens og Middelfart. En sådan forbindelse syd for den gamle Lillebæltsbro samt etablering af en station vil være et meget vigtigt bidrag til en positiv udvikling i Assens Kommune. Derfor bør kommunen ligeledes bidrage og præge debatten om en eventuel ny togforbindelse mellem landsdelene.