Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at der udarbejdes en samlet stiplan for kommunen, som indeholder eksisterende stier i kommunen samt en plan for udbygning af disse til et mere sammenhængende trafiksikkert stinet. Stiplanen skal danne grundlag for en endelig prioritering og udvælgelse.