Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • der skal sikres gode udviklingsmuligheder for både det organiserede og det selvorganiserede friluftsliv i det åbne land.
  • udviklingen af natur- og friluftsoplevelser prioriteres med henblik på øget turisme.
  • Assens Kommune medvirker til at udvikle nye muligheder og tilbud, hvori natur, friluftsliv, motion og sundhedsfremme indgår.
  • bynær skovrejsning med stisystemer og opholdsarealer fremmes for at øge bosætning.
  • udviklingen på ferie og fritidsområdet skal i det væsentlige ske på en sådan måde, at natur, miljø og kulturværdierne bevares, forbedres og udvikles.
  • der skal være rimelige muligheder for de støjende idrætters baneaktiviteter i det åbne land.