Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Naturen tæt på byerne har stor betydning i forhold til kvaliteten og variationen af muligheder, der er for at kunne have et aktivt friluftsliv i sin hverdag.

Mange byer i Assens Kommune har i dag allerede gode muligheder for at opleve natur i nærheden af byen.

Vi ønsker at styrke disse muligheder, så der fremover bliver en lang række af spændende natur- og friluftstilbud til borgere i alle aldre.
Med udviklingen af den bynære natur i samarbejde med lokale borgere og foreninger, ønsker vi at skabe gode rammer for et aktivt friluftsliv. Det aktive friluftsliv skal medvirke til en sund levevis og en høj livskvalitet blandt kommunens borgere.

Det er byrådets mål,

  • at styrke naturområderne langs kysten ved Lillebælt – især de større sammenhængende strandengsområder og kystlaguner, der har stor biologisk værdi, idet de blandt andet er vigtige områder for en række engfugle. Samtidig ønsker vi, at strandene i området og de gode muligheder for sejlads, dykning og lystfiskeri i Lillebælt benyttes i rigt omfang hen over sommeren.
  • at fastholde og udvikle området omkring Helnæsbugtens naturværdier, så den kommende generation vil kunne opleve den skønhed, det har i dag. Vi ønsker at styrke mulighederne for lystfiskeri langs kysten, idet vandet omkring Helnæs er i særklasse, hvad angår lystfiskeri for både borgere og besøgende.
  • at den fine natur omkring Brende Å fastholdes og udvikles, så den fortsat er et godt levested for en lang række naturligt hjemmehørende organismer, og samtidig er attraktiv for borgere og besøgende.
  • at adgangsforholdene ved Haarby Å styrkes, så flere kan komme ud og nyde den. Samtidig ønsker vi at forbedre vandmiljøet i Haarby Å og gøre en indsats for nogle af de arter, der har åen som levested. Vi ønsker at bevare og formidle flere af de værdifulde kulturhistoriske spor, som er i området.