Se Kommuneplan 2017-2029

Vision

Naturen er et stort aktiv for Assens Kommune, og den vil vi gerne værne om. Vi vil give borgere og besøgende mulighed for at se og opleve den fantastiske natur og de flotte landskaber samtidig med, at vi passer på naturen og sikrer levesteder for sjældne dyr og planter.

Vi vil styrke borgernes muligheder for naturoplevelser og friluftsbaseret motion og bevægelse.

Vi vil medvirke til at udvikle nye muligheder og tilbud, hvori natur, friluftsliv, motion og sundhedsfremme indgår.

Vi vil fremme kystnære opholds- og shelterspladser ved at indgå i det fælles fynske projekt ”Blå Støttepunkter”. De fem fynske kommuner er Assens, Middelfart, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg. Projektet omfatter opsætning af 60 moderne helårs shelters med 7-10 km afstand langs kommunernes kyster – i alt på 30-35 lokaliteter, hvoraf de fleste ligger inden for strandbeskyttelseslinjen.