Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at vi i kystbåndet udvikler turismen samt kyst- og kulturoplevelser, så vi bruger det store potentiale, som kysten er, endnu bedre
  • at skabe vækst i turisterhvervet, målt på overnatninger, antallet af arbejdspladser og døgnforbrug
  • at øge overnatningskapaciteten ved at muliggøre yderligere kapacitet i kystbåndet og i og omkring Assens by fx ved udvidelser af eksisterende turismeanlæg og udlæg af områder til sommerhuse
  • at understøtte udviklingen af oplevelsesprodukter i Assens Kommune
  • at udvikle, understøtte og gennemføre markedsføring af Assens Kommune som et godt kvalitetsområde for gæster og turister
  • at styrke turismens udvikling gennem samarbejde på Fyn og i Region Syddanmark
  • at sikre gæster og turisters adgang og tilgængelighed til natur- og friluftsoplevelser
  • at udviklingen af turismen i det væsentlige skal ske på en sådan måde, at natur, miljø og kulturværdierne bevares, forbedres og udvikles
  • at understøtte tilstedeværelsen af faciliteter, så som toiletter, parkeringspladser, skiltning og lign. hvor der er behov for dette