Se Kommuneplan 2017-2029

4.3 Sommerhusområder

Sommerhusområderne i Assens Kommune ligger attraktivt med en kystnær placering og er ét af kommunens ferie- og fritidsmæssige aktiver samt vigtige i forhold til turismen.

Sommerhusområdernes placering fremgår af kortet nedenfor, og ved sommerhusområder forstås de områder, der ved lokalplan er planlagt til formålet og omfattet af status som sommerhuszone.

Andre sommerhuse er de såkaldte fritidshuse, der ligger i landzonen. Disse er ikke omfattet af dette kapitel, men forvaltes derimod i henhold til planlovens landzonebestemmelser.