Se Kommuneplan 2017-2029

4.5 Støjende fritidsaktiviteter

I Assens Kommune omfatter støjende fritidsaktiviteter motorsportsbaner i Tommerup og Vissenbjerg samt syv skydebaner, hvoraf den ene er en militærskydebane. Der er ingen egentlige flyvepladser til fritidsflyvning i kommunen. Der er dog flyvebaner til modelflyvning og private helikopterlandingspladser.

Der er af Miljøstyrelsen opstillet vejledende støjkrav, der angiver, hvor meget støjende fritidsaktiviteter må støje i forhold til omgivelserne.