Se Kommuneplan 2017-2029

Retningslinjer

4.6.1 Stilleområde, Helnæs Made
Omfang og beliggenhed af udpeget stilleområde, Helnæs Made, fremgår af retningslinjekortet.

4.6.2 Støjgrænse for stilleområde Helnæs Made
Grænseværdien for støjbelastning af området er fastsat til 35 dB(A). Grænseværdien er gældende for etablering og udvidelse af faste anlæg indenfor området.

4.6.3 Konsekvenszone omkring stilleområder
Inden for en konsekvenszone på 1000 meter omkring et stilleområde kan der ikke etableres nye eller udvides eksisterende faste anlæg, før det er dokumenteret, at støjbelastningen i selve stilleområdet er mindre end 35 dB(A).

4.6.4 Handlingsplaner for stilleområder
For eksisterende og kommende stilleområder udarbejdes handlingsplan, der beskriver de tiltag, der er nødvendige for beskyttelse og eventuel forbedring af de udpegede stilleområder