Se Kommuneplan 2017-2029

5.1 Vindmøller

I omstillingen mod en grøn og vedvarende energi spiller vindmøller en afgørende rolle, og det er nødvendigt på nationalt niveau at satse både på havvindmøller og på landbaserede vindmøller. Planlægningen for vindmøller på havet er en statslig opgave, hvorimod kommunerne er forpligtet til at planlægge for vindmøller på land.

Assens Kommune har i samarbejde med de øvrige fynske kommuner igangsat et arbejde om en fælles fynsk strategisk energiplan. Energiplanen skal give grundlaget for på fynsk niveau at gennemføre en helhedsorienteret energiplanlægning og herunder også at planlægge for vindmøller.

Assens Kommune ønsker at vindmølle-planlægningen skal ske på baggrund af den fælles fynske strategiske energiplan, og i overensstemmelse med den reviderede og opdaterede planlægning for landskabsværdierne. Den tidligere vindmølleplanlægning var baseret på et gammelt landskabstema og er derfor i Kommuneplan 2017 rullet tilbage med henblik på at gennemføre en ny vindmølleplanlægning, når den endeligt vedtagne strategiske Energiplan Fyn foreligger.