Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at udbygningen af vindmøller sker med forankring i den fælles fynske strategiske energiplan

  • at opsætningen af vindmøller får en positiv økonomisk konsekvens for det lokalområde, hvor vindmøllerne opsættes

  • at udbygningen af vindmøller sker under størst muligt hensyn til de omkringboende samt til natur-, kulturhistoriske, og landskabelige værdier.