Se Kommuneplan 2017-2029

Vision

Assens Kommune skal bidrage positivt til en samlet national forøgelse af vindenergi. Vindenergi i Assens Kommune bliver produceret af vindmøller med en høj ydeevne og vindmølleplanlægningen sker med stor respekt for og under hensyntagen til øvrige interesser. De landskabelige hensyn samt hensyn til naboer vægtes særlig højt ved opstilling af vindmøller.