Se Kommuneplan 2017-2029

5.2 Fiber bredbånd

Bredbånd kan betragtes som et infrastrukturelement på linje med el, kloak, jernbaner, veje med videre. En god og fremtidssikret bredbåndsinfrastruktur er af stor betydning for erhvervslivet og dets udvikling samt hvad angår fremme af attraktive bosætningsmuligheder.

Planlovgivningen åbner kun i meget begrænset omfang mulighed for at styre udbygningen af bredbåndsinfrastrukturen. Det hænger sammen med, at bredbåndsinfrastrukturen på linie med tilsvarende infrastruktur som el­ og vandforsyning typisk består af nedgravede netværk uden væsentlige arealmæssige konsekvenser. Det er dog muligt, for eksempel i forbindelse med udlæg af nye byområder, at inddrage særlige forsyningshensyn, og dermed styre udbygningen inden for det givne område.