Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at fremme udbygningen af bredbåndsinfrastruktur til gavn for erhverv, offentlige virksomheder og husholdninger.
  • at udbygningen sker under hensyntagen til en ligelig udvikling af regionen.
  • at udbygningen tilgodeser tilgængelighed for alle.