Se Kommuneplan 2017-2029

5.3 Elnettet

I 1995 indgik elselskaberne, de kommunale organisationer og de statslige myndigheder en aftale om den fremtidige udbygning og sanering af højspændingsnettet med henblik på at nedbringe gener fra luftledninger mest muligt. Kommuneplanens retningslinjer skal være med til at sikre, at blandt andet kabellægningen af luftbårne elledninger foretages ud fra en hensigtsmæssig prioritering.