Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at nye højspændingsanlæg så vidt muligt etableres som jordkabler og
  • at kabellægning af luftbårne elledninger sker, hvor luftledninger i dag giver de største landskabelige gener eller, hvor de påvirker by udviklingen i negativ retning