Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at vi vil gøre den digitale infrastruktur i Assens Kommune endnu bedre, for på den måde at skabe de bedste betingelser for udviklingen af erhvervslivet og dermed øget vækst og bosætning. Der skal ikke være ”huller” i infrastrukturen.
  • at der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet, som svarer til standarden i de øvrige dele af landet. Samtidigt skal der tages vide hensyn til landskabelige og kulturhistoriske værdier.
  • vi vil arbejde for at opnå en bredbåndsdækning i hele kommunen, der som minimum lever op til statens vækstplan for digitalisering af Danmark.