Se Kommuneplan 2017-2029

5.5 Affaldsbehandling

Husstandene har volumbaseret afregning på husholdningsaffaldet. Der er 1 beholder til dagrenovation og 1 2-delt beholder til genanvendeligt emballageaffald – papir, pap, metal, glas, blød og hård plast. Beholderne har skel-tømning og er obligatoriske.

Fra 2017 forventes der etableret genbrugs-øer i Assens indre by med nedgravede affaldscontainere. I første omgang til de genanvendelige fraktioner, senere vil der blive tilsvarende system for dagrenovation. Dette grundet dårlige adgangsforhold til offentlig vej.

Sommerhusområderne har beholder til dagrenovation på grunden og fælles genbrugs-øer med kuber til det genanvendelige emballageaffald.

Genbrugspladserne er delt op i supergenbrugscentre, minigenbrugscentre og døgngenbrugscentre. De tre supergenbrugscentre, som ligger i Assens, Haarby og Vissenbjerg, kan modtage alle typer affald. De tre minigenbrugscentre, som ligger i Aarup, Glamsbjerg og Tommerup, kan ikke modtage farligt affald, asbest og farligt byggeaffald. De to døgngenbrugscentre vil blive etableret i Barløse og Helnæs områderne, og kan modtage haveaffald og genanvendeligt emballageaffald.

I løbet af 2017 vil super- og minigenbrugscentrene blive døgnåbent for aflevering af haveaffald.

Virksomheder har mulighed for at melde sig til dagrenovationsordningen, ellers skal de følge de kommunale retningslinjerne for bortskaffelse af forbrændingsegnet affald. De kan ligeledes melde sig til benyttelse af de tre supergenbrugscentre.

Det er Assens Forsyning A/S, der står for driften af husholdningsaffaldsordningerne og genbrugspladserne.