Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådet mål,

  • at skabe grundlag for, at Det danske Forsvar kan have de nødvendige øvelsespladser og skydebaner i Assens Kommune.
  • at fastholde forsvarets nuværende institution i kommunen.
  • at forebygge støjgener mellem forsvarets anlæg og støjfølsom arealanvendelse.