Se Kommuneplan 2017-2029

5.7 Naturgasanlæg

Det er en statslig interesse, at de eksisterende arealreservationer til naturgasnettet i kommuneplanerne skal opretholdes, og afstands- og sikkerhedsbestemmelser omkring naturgastransmissionsledninger skal respekteres.

Naturgastransmissionsledningen Egtved­Storebælt har sit forløb gennem den nordlige del af kommunen. Naturgasledningen forsyner fynske virksomheder og boliger med naturgas. I løbet af de kommende år skal DONG udbygge Danmarks system for gastransport fra Egtved i Sydjylland over Danmark til kysten ved Østersøen.

Kommuneplanen regulerer ikke placeringen af naturgasanlæg.