Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at lokalisering af fælles biogasanlæg skal ske under hensyn til naturbeskyttelses-, landskab- og kulturmiljøinteresserne og miljømæssige forhold. Der skal tages hensyn til naboer. Samtidig skal lokalisering af fælles biogasanlæg ske på basis af gode vej- og tilkørselsforhold, en hensigtsmæssig placering i forhold til biomassegrundlaget og i forhold til aftagere af biogassen.