Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Med de eksisterende fynske biogasanlæg og to mulige projekter på tegnebrættet i Assens Kommune, så vurderes der ikke at være gyllegrundlag for flere fælles biogasanlæg i Assens Kommune.

Der har været lavet et analysearbejde for at finde frem til områder til fælles biogasanlæg, men Assens Kommune vurderer, at der ikke er nogen egnede områder, hvor der ikke er andre interesser på spil og samtidig er en godt infrastruktur.

I praksis vil det endvidere være vanskeligt at inddrage samtlige parametre med henblik på en given investors ønsker til fremtidig placering af biogasanlæg.

Det er samtidig byrådets opfattelse, at udpegede områder vil kunne medføre en vis usikkerhed for beboere i et udpeget område, da udpegning af biogasområder kan forventes at påvirke boligpriserne i området negativt – uanset om biogasanlæg i det udpegede område realiseres.

Der udpeges derfor ikke arealer til placering af større fælles biogasanlæg i kommuneplanen med denne kommuneplanrevision, da det er byrådets vurdering, at udpegningen af arealer til biogasanlæg reelt set ikke vil understøtte udviklingsmulighederne.

Byrådet har i stedet valgt at nedsætte nogle lokaliseringsprincipper for placering af fælles biogasanlæg, for placeringen kræver fortsat en konkret sagsbehandling jf. gældende lovgivning uanset beliggenhed i udpeget området eller ikke udpeget område.