Se Kommuneplan 2017-2029

6.1 Planlægning – byggeri og anlæg i det åbne land

Danmark er delt op i tre zoner:

Byzone, sommerhuszone og landzone.

Det åbne land omfatter den del af kommunen, som ligger uden for by- og sommerhuszonen. Det åbne land rummer mange funktioner, herunder jordbrug, skovbrug, bosætning i landsbyer og mindre bebyggelser, rekreative anlæg, trafikanlæg, tekniske anlæg, råstoffer med videre. Det åbne land rummer tillige, naturen, geologien samt kulturelle og landskabelige interesser.