Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at friholde landskabet uden for byerne og landsbyerne for bebyggelse, der ikke har tilknytning til det primære jordbrugs-, skovbrugs- eller fiskerierhverv.
  • at arbejde for at sikre landområdernes bæredygtige udviklingsmuligheder, der dels kan tilgodese områdernes udviklingsbehov og dels respektere natur-, miljø- og landskabsværdierne i kommunen.