Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at beskyttelsen af regionens grundvandsressourcer bør have højest prioritet ved udpegningen af skovrejsningsområder, og at der for at sikre en høj effektivitet i grundvandsbeskyttelsen bør satses på udpegning af større sammenhængende områder.
  • at forbedre de friluftsmæssige muligheder omkring kommunens byer som er en væsentlig rammebetingelse for at øge byernes bosætningskvaliteter og dermed en medvirkende faktor i bestræbelserne på at tiltrække nye borgere og virksomheder til kommunen. Skovrejsning kan medvirke til at skabe gode friluftsmæssige muligheder, og det er derfor vigtigt også at udpege skovrejsningsområder af hensyn til at forbedre de friluftsmæssige muligheder og kvaliteter omkring byerne.
  • at skovrejsning sker med henblik på at understøtte det statslige mål om en fordobling af skovarealet i Danmark over en trægeneration og for at binde eksisterende naturområder sammen i et større funktionelt sammenhængende netværk