Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at beskytte værdifulde geologiske landskabstræk som åse, ådale, tunneldale, randmorænebakker, dødislandskaber mv.
  • at beskytte de værdifulde geologiske landskabstræk mod tilsløring fra byggeri, tilgroning, beplantning, større tekniske anlæg, samt mod fjernelse af karaktergivende elementer mv.
  • at sikre de geologiske værdier i samarbejde med nabokommunerne.