Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at beskytte de værdifulde kystlandskaber ved at friholde dem for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængige af kystnær lokalisering.
  • at sikre en planlægning, der giver mulighed for en aktiv benyttelse af kystlandskaberne i respekt for natur­ og landskabsværdierne.
  • at arbejde for at sikre offentlighedens adgang til og benyttelse af kysterne.