Se Kommuneplan 2017-2029

Vision

Forvaltningen af kystlandskaberne skal understøtte en naturlig udvikling af de dynamiske kyststrækninger og sikre, at kystlandskaberne fortsat udgør en væsentlig natur­ og landskabsressource.

Der skal sikres en planlægning, der beskytter kommunens kystlandskaber og samtidig åbner op for en hensigtsmæssig udvikling indenfor kystnærhedszonen.