Se Kommuneplan 2017-2029

Vision

Landskabet i Assens Kommune er udgangspunkt for både erhvervsliv, attraktiv bosætning, værdifuld natur samt en stor variation af kulturhistoriske og geologiske fortællinger. Landskabet er på den måde unikt og en væsentlig ressource, som vi både skal passe på men også bruge aktivt som identitetsgivende og som udviklingsramme.

Mange af de helt unikke landskabstræk, der er karakteristiske for det fynske landskab, er repræsenteret i Assens Kommune. Assens Kommune skal derfor løfte det ansvar, det er, at beskytte og styrke de værdifulde landskaber.

Ofte strækker de værdifulde landskaber sig på tværs af kommunens grænser, og det er vigtigt, at forvaltningen af disse landskaber sker i samarbejde med de omkringliggende kommuner.

Landskabet i Assens Kommune er en væsentlig ressource, der fortsat skal bidrage til, at kommunen er et attraktivt sted at bo. Det skal dels ske ved at beskytte de værdifulde landskaber og dels ved at udvikle og styrke bynære rekreative landskaber samt adgangen til landskabet.

I Assens Kommune skal der arbejdes strategisk med landskabet, og der skal være en tydelig prioritering af beskyttelse, benyttelse og udvikling af kommunens landskaber. Det er væsentligt, at også fremtidige generationer sikres mulighed for at nyde og opleve de landskabelige værdier og de landskabelige sammenhænge, der er karakteristiske for kommunen og for Fyn.