Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at sikre en nuanceret planlægning og forvaltning, hvor de bevaringsværdige kulturhistoriske værdier spiller sammen med udviklingen af nye værdier, og at udviklingsinitiativer udføres så de understøtter kulturmiljøværdierne.
  • at beskytte og bevare de væsentligste kulturhistoriske værdier mod indgreb, der forringer disse værdier.
  • at arbejde for at sikre en opdateret viden og overblik over kommunens bevaringsværdige kulturmiljøer og bygninger.
  • at fremme et øget kendskab til kulturhistoriske værdier og deres potentialer i kommunen gennem formidling.
  • at der i den kommende planperiode udarbejdes en strategi for udvikling af kommunens kulturmiljøer.
  • at der i den kommende planperiode igangsættes en kortlægning af bevaringsværdige bygninger i Assens Kommune.