Se Kommuneplan 2017-2029

Vision

Kulturarven skal have stort fokus i Assens Kommune, og de bevaringsværdige kulturhistoriske værdier skal sikres en fremtrædende rolle i et moderne samfund.

De kulturhistoriske værdier skal være en synlig del af Assens Kommunes identitet, og bruges aktivt som grundlag for udviklingen af by- og landskabsområder med høj attraktivitet for bosætning, turisme og erhverv.